Організм поросят відрізняється високим рівнем обміну речовин та енергії. У перші дні життя потреба в поживних речовинах повністю задовольняється за рахунок материнського молока, але вже з 15–20 дня тварини відчувають їхню нестачу. Зважаючи на це, з 5–7 дня життя поросят починають привчати до різних підкормок з таким розрахунком, щоб вони, поступово звикаючи до твердого корму, уже в тритижневому віці могли повністю перейти на спеціальні корми. Саме ті поживні речовини, які поросята будуть отримувати з кормом протягом перших днів та тижнів, є тією базою та потенціалом, що забезпечить високі показники їхньої збереженості та продуктивності протягом усього періоду дорощування та відгодівлі.

Одним із факторів максимального використання генетичного потенціалу свиноматок є впровадження раннього відлучення поросят при умові їхньої повноцінної годівлі. Таке відлучення дає можливість підвищити кількість опоросів на 20–25% та отримати додатково 1,8–2,4 поросят на одну основну свиноматку. При цьому, важливо підвищувати збереженість молодняка, для чого необхідно враховувати фізіологічні особливості новонароджених поросят, проводити низку технологічних прийомів та спеціальних заходів. Останніми роками значну увагу приділяють ветеринарному та зоотехнічному обґрунтуванню програм годівлі поросят-сисунів та після відлучення. Найбільш перспективним шляхом забезпечення здоров’я та отримання необхідних показників продуктивності є використання якісних передстартерних кормів, які мають комплексний позитивний вплив на організм молодняка.

Передстартерні, або як їх ще називають «дитячі комбікорми» – це перші комбікорми, призначені для годування поросят з перших днів їхнього життя. Зазвичай передстартери використовують з 5–7 до 45-денного віку. Саме за рахунок цих кормів закладається необхідна база для подальшого активного росту та розвитку молодняка. Звикання до сухих кормів у поросят відбувається поступово. Їхній шлунок та кишковий тракт повинні адаптуватися до їжі, яка відмінна від материнського молока.

Через 7–8 днів від початку прикорму шлункова секреція посилюється. Відомо, що ємкість шлунка поросят до кінця першої декади життя збільшується в 3 рази, а кишкового тракту до кінця другої декади – у 7 разів. Слабка шлункова секреція поросят-сисунів не дозволяє їм засвоювати, наприклад, крохмаль. У цей час позитивні результати показують екструдовані (а ще краще – експандовані) корми, що пояснюється підвищенням біодоступності желатизованого крохмалю. Згідно з дослідженнями, перетравність крохмалю при екструзії (експандуванні) підвищується з 20% до 90%.

Загалом, екструзія (експандування), порушуючи цілісність оболонок клітин, забезпечує підвищення ступеня засвоювання основних поживних речовин. При такій технологічній обробці більшість рослинних форм мікроорганізмів у кормі гине, що підвищує його гігієнічні характеристики та збереженість, поліпшується засвоєння макро- і мікроелементів, пригнічується активність деяких інгібіторів.

Встановлено ефективний вплив на підвищення кислотності шлункового соку органічних кислот (молочної, пропіонової, мурашиної, фумарової у відповідних відношеннях), оскільки до 20–25 денного віку в поросят спостерігається дефіцит соляної кислоти. Тому до складу комбікормів рекомендують уводити від 0,7 до 1,2% підкислювачів.

Мають значення також і смакові якості корму. Здатність новонароджених поросят до перетравлення та засвоєння тваринних і рослинних жирів теж низька, що пов’язано з низькою кількістю жовчі та ліпази підшлункової залози в цей період. Досліджено, що поросята здатні засвоювати жири в 7-денному віці на 68%, а на 21 день життя – на 84%.

Ще одне важливе завдання передстартерних кормів – підготувати поросят до відлучення та забезпечити здоровий стан після цього стресового етапу (особливо в перші 2–9 днів), що є похідним від своєчасного формування нормальних ендомікробіоценозів. Тому в годівлі молодняка використовують пробіотики – ефективні лікувально-профілактичні та ростостимулюючі препарати.

Витрати передстартерів невеликі: протягом перших двох тижнів порося в середньому з’їдає близько 20 г корму щодня, потім (із поступовим збільшенням уведення корму, до 25 дня життя) – 100 г на день, а з 30-го дня – по 350 г. На 45-й день життя обсяг споживання корму сягає в середньому 600 г на голову.

Відповідно до схеми, до 30-денного віку порося з’їдає всього близько 500 г корму; альтернативні ж схеми передбачають використання за такий самий період 700–900 г. У період з 30 по 45 день життя витрата корму становить 4,5–6,0 кг на голову. При годуванні поросят сухим передстартерним комбікормом використання додаткових підкормок не потрібне, але необхідно забезпечити тваринам вільний доступ до питної води. Корм дають до шести разів на день у міру його поїдання, у чисті кормушки. Інколи слабким поросятам передстартер розводять водою та подають у вигляді рідкої каші.

Які компоненти повинні входити до якісного передстартеру? Ті, що мають:
—    доступні джерела протеїну;
—    раціональний набір амінокислот;
—    оптимальний рівень вітамінів, макро- та мікроелементів;
—    добавки, які сприяють формуванню та укріпленню нормофлори (ендомікробіоценозу) організму;
—    адаптогени, які суттєво знижують вплив стресів;
—    інгредієнти для регулювання рН-середовища шлунково-кишкового тракту;
—    смакові добавки, які б стимулювали поїдання корму.

Які завдання повинен виконувати якісний передстартер?

•    забезпечити молодий організм повноцінними поживними речовинами та необхідним рівнем обмінної енергії;
•    допомогти органам травлення своєчасно пристосуватися до різних видів корму, що забезпечить покращення показників однорідності гнізда та збільшення маси поросят;
•    сприяти пригніченню патогенної мікрофлори та розвитку нормофлори, що забезпечить максимальне використання корму та підвищення продуктивності, профілактику захворювань;
•    сприяти становленню неспецифічної резистентності та систем імунітету організму, що забезпечить зниження ризиків щодо захворюваності та смертності;
•    позитивно впливати на адаптацію до технологічних стресів (особливо в період відлучення), що забезпечить профілактику різноманітних патологій та максимальну подальшу продуктивність.

Проведені наукові дослідження виявили, що використання якісного передстартерного комбікорму підвищує перетравність сухої речовини на 7,4%, органічної речовини – на 7,5%, сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини – на 7,4% та БЕР – на 5,2%, а в подальшому покращує розвиток шлунково-кишкового тракту, сприяє розвитку кровотворної системи, позитивно впливає на імунологічні показники, активує ферментні системи, лейкопоез, фагоцитоз, бактерицидну активність сироватки крові. Також виявлено позитивний вплив на розвиток і морфофункціональний стан органів репродуктивної системи ремонтних свинок та хрячків. При цьому, вік першого парування наступає на 43 дні раніше, підвищується багатоплідність на 0,6 гол., крупноплідність на 0,1 кг та маса гнізда при народженні на 1,7 кг, знижується кількість вибракуваних свиноматок на 20,0%.

Передстартерний комбікорм «ЄвроКорм УПК (Український Передстартерний Корм) стандарт» – на 100% готовий збалансований повнораціонний гранульований комбікорм (підібрано оптимальний розмір гранул). Планова потреба – 7 кг на період від народження до 45 днів. До його складу входять: екструдовані зернові (ячмінь, пшениця, кукурудза), суха молочна сироватка, ферментований соєвий протеїновий концентрат, соєвий шрот, вітамінно-мінеральний комплекс, амінокислоти, сорбент токсинів, ензими, імуностимулятор, ароматизатор.

При виробництві передстартерів особлива увага приділяється якості інгредієнтів. Сировина відбирається методом лабораторного моніторингу. При складанні рецептур спеціалісти компанії керуються власним досвідом та рекомендаціями провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі годівлі тварин. При цьому, рецептура постійно вдосконалюється.

У процесі виробництва передстартерів проводиться надійний лабораторний та технічний контроль, що гарантує отримання якісного та безпечного кінцевого продукту. Упровадження передстартеру в господарства зазвичай здійснюється з проведенням порівняльних досліджень у конкретних умовах свинокомплексів, економічного аналізу пропозиції. Компанією «Єврокорм сучасна годівля» впроваджено лояльну та виважену цінову політику, тому при середній ринковій ціні на готові передстартерні корми на рівні 9–12 тис. грн за тонну ціна на «ЄвроКорм УПК стандарт» складає 7,0–8,0 тис. грн за тонну. При цьому, результати використання УПК часто перевищують аналогічні показники інших брендів, у тому числі закордонних.

У 2009 р. передстартер виробництва компанії «Єврокорм сучасна годівля» став одним з найбільш уживаних на ринку. Продукт поставляється до відомих високоефективних підприємств:
•    ТОВ «Даноша» – підприємство в м. Калуш Івано-Франківської обл., де утримується 60 тис. голів свиней (5,5 тис. основних свиноматок). Поставки за обсягами сягають понад 80 тонн на місяць. До початку співробітництва з «Єврокормом» у господарстві використовували передстартери власного виробництва, змішані із закордонними преміксами. Середньодобовий приріст живої маси в перший тиждень після відлучення (28–35 днів) становив 250 г/гол. Після початку використання «ЄвроКорм УПК стандарт» середньодобовий приріст живої маси за цей же період становить 325 г/гол.;
•    ТОВ «Селекційний племзавод «Золотоніський» Черкаської обл., де утримується 23 тис. свиней. Обсяг поставок складає 20 тонн на місяць. З використанням альтернативного передстартеру (закордонного виробництва) жива маса 1 голови при відлученні становила 8 кг, а на 45 день життя – 14 кг. На даний час досягаються показники на рівні 8,5–9,0 та 16,5 кг відповідно;
•    ВСАТ «Агрокомбінат «Слобожанський» Харківської області (поголів’я близько 40 тис. свиней), щомісячні поставки – 80 тонн. Збереженість підсисного молодняка підвищилася на 2%;
•    ЗАТ «Племзавод Агро-Регіон» Київської області. На підприємстві утримується 25 тис. голів свиней, для годівлі поросят використовується 40 тонн «ЄвроКорм УПК стандарт» на місяць. Завдяки застосуванню якісного вітчизняного продукту собівартість 1 кг живої ваги поросят у 45-денному віці зменшилася з 12,25 грн до 7,33 грн.

Окрім перерахованих господарств, передстартер «ЄвроКорм УПК стандарт», який на практиці довів свою високу якість та ефективність, поставляється численним господарствам Дніпропетровської, Запорізької, Львівської, Полтавської, Хмельницької, Вінницької областей України. Загальний обсяг поставок перевищує 500 тонн на місяць. Усе більше українських виробників переконується в тому, що затрати на використання якісних передстартерів окуповуються сторицею.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ