Програма розвитку свинарства

ПРОПОЗИЦІЇ ПО РОЗВИТКУ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ

В рамках проекту: «Свинарство в Україні: рентабельна та перспективна справа»

КРОК 1. На 2009–2010 рр.

ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ГАЛУЗІ, ЇЇ ПРОБЛЕМ, ЦІЛІ, ШИРОКЕ ОБГОВОРЕННЯ:

1. Збільшення поголів’я: фактично на 01.10.09 – 7,462 млн. (з них 3,283 млн. у промисловому секторі), мета – 15 млн. (з них мін. 10 млн. в промисловому секторі).

2. Зменшення конверсії корму: фактично – 5 кг/1 кг маси, мета – 2,5 кг/1 кг маси.

3. Збільшення середньодобових приростів на відгодівлі: фактично – менше 400 г/день, мета – 800 г/день.

4. Збільшення опоросів на свиноматку: фактично – 1,6 на рік, мета – 2,2 на рік.

5. Збільшення кількості відлучених поросят на свиноматку на рік: фактично 16–18 голів, мета – 25 голів.

6. Впровадження раннього відлучення поросят: фактично до 60 днів, мета – 28 днів.

7. Збільшення ваги поросят при відлученні в 28 днів: фактично – 6 кг, мета – щонайменше 8 кг.

8. Збільшення відсотку заплідненості свиноматок: фактично 50–60%, мета – 95%.

9. Збільшення відсотку збереження відлучених поросят: фактично –менше 90%, мета – 98%.

КРОК 2. на 2010-2011 рр.

ПОШИРЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕНСИВНОЇ ВІДГОДІВЛІ ТА УСПІШНОГО УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ ПОМІЖ УСІХ ГОСПОДАРСТВ

1. Запуск інформаційного веб-портала «Свинарство в Україні».

2. Друк та поширення науково-практичних методик, рекомендацій з технології інтенсивної відгодівлі свиней.

3. Впровадження сучасної системи нормованої годівлі, що забезпечує низьку собівартість та високу рентабельність свинарства.

4. Проведення серії практичних навчань керівників та головних спеціалістів у регіонах.

5. Вирішення проблеми кормового білка, перегляд структури посівних площ, збільшення виробництва високопротеїнової сої.

6. Впровадження системи обліку продуктивності та оцінки племінної цінності.

КРОК 3. на 2011-2015 рр.

1. Створення виваженої спільної стратегії підприємств-виробників свинини щодо розвитку свинарства в Україні, розширення ринків збуту, покращення якості м’яса, збільшення рентабельності галузі.

2. Впровадження єдиних методик оцінки якості продукції свинарства.

3. Налагодження міжнародних контактів з генетики.

4. Перехід від інерційного розвитку свинарства на інноваційний шлях.

ЧОМУ РОЗВИТОК СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ-ВИРОБНИКІВ СВИНИНИ

1. Зменшення собівартості продукції, збільшення рентабельності бізнесу.

2. Посилення цінової конкурентоспроможності українських виробників по відношенню до іноземних постачальників свинини.

3. Збільшення вартості бізнесу.

ЧОМУ РОЗВИТОК СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ЧИСЛА ПІДПРИЄМСТВ

1. Збільшення ємкості ринку, посилення конкурентоспроможності свинарства, культури використання кормових добавок та передстартерів призведе до збільшення об’ємів продажу якісної продукції компаній постачальників кормових добавок, преміксів, ветеринарних препаратів, обладнання, тощо.

2. Збільшення ємкості ринку свинарства збалансує ринок кормових добавок, преміксів та передстартерів.

ЧОМУ РОЗВИТОК СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ ДЕРЖАВИ

1. Серйозний вклад у вирішення соціальних проблем на селі. 3,283 млн. голів свиней у промисловому секторі обслуговує близько 100 тис. селян. Збільшення поголів’я лише в 2 рази принесе стабільний дохід ще 100 тис. сімей в селах.

2. Розвиток свинарства сприятиме розвитку виробництва кормів, ветеринарних препаратів, обладнання, логістики, м’ясопереробки, торгівлі.

3. Забезпечення продовольчої безпеки держави.

4. Забезпечення населення вітчизняними високоякісними свіжими продуктами на противагу імпортованим низькоякісним замороженим/несвіжим.

5. Збільшення бази оподаткування: податок на прибуток, прибутковий податок з доходів, відрахування до пенсійного фонду.

6. Збільшення валютних надходжень завдяки виходу на зовнішні ринки, насамперед Росії (річний імпорт на рівні 500 тис. т м’яса свинини в забійній вазі, що складає близько 6–6,5 млн. голів свиней).

ДОВІДКОВО:

1. Чисельність населення землі до 2050 р. сягне 9 млрд. осіб проти нинішніх 6,5 млрд. Глобальний попит на продовольство подвоїться (дані FAO, експертний форум в Римі 12–13.10.09).

2. Промислове свинарство в Росії з 2005 по 2009 рр. дало приріст більше 500 тис. т в забійній вазі, тобто в 2 рази (приріст фактично рівний всьому поголів’ю свиней в Україні).

3. З кожним роком кількість компаній-постачальників кормових добавок, ветеринарних препаратів в Україні лише збільшується.

4. РФ планує збільшити виробництво свинини як мінімум до 3,96 млн. т в забійній вазі до 2020 року, як оптимум – 5,6 млн. т, що складає понад 50 млн. голів свиней на рік (дані Національного Союзу свиноводів Росії).

5. Країни-лідери зі світового експорту свинини (країни ЄС, Канада) скорочують поголів’я (ЄС в 2008 зменшив поголів’я на понад 7 млн. голів (дані Євростату), Канада скорочує поголів’я з 31 млн. голів у 2008 до 25,5 млн. голів у 2014 (Strategic Transition Plan. The Canadian Hog Industry’s Plan for Success), вектор виробництва зміщується на схід (Росія, Україна) та Південну Америку (Бразилія, Аргентина).

6. В 2008 р. Україна ввійшла в десятку найбільших імпортерів свинини в світі (дані FAO).

7. 2008–2009 рр. в Україні рекордні врожаї зернових – понад 50 млн. т, що слугують базою для нарощення поголів’я аж до 50 млн. голів свиней на рік.

Сільськогосподарське виробництво – пріоритетний шлях розвитку України. Попит на сільгосппродукцію з кожним роком у світі лише зростатиме.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ